Bulo & Bosq – Ondernemers in transitie naar circulaire economie

a groundbreaking technology for more sustainable veneer production

Wat is een circulaire economie?
Circulaire economie is kortweg een economie waarin afval niet meer bestaat. Dit kan in de vorm van een circulair product- of dienstenaanbod. Hergebruik van grondstoffen, onderdelen en producten staan er centraal.

Waarom circulaire economie noodzakelijk is?
Ondernemen heeft een enorme impact op de leefomgeving van de mens, natuur en economie. Met circulair ondernemen beperkt Bulo en zusterbedrijf Bosq deze impact waardoor het een positief effect kent op zowel de afvalproblematiek, de opwarming van de aarde als op de schaarste op het gebied van grondstoffen.

1. Afvalproblematiek
In tegenstelling tot een lineaire economie, wordt in een circulaire economie al het ‘afval’ hergebruikt waardoor de afvalberg verkleint en er minder grote kosten aan verbonden zijn om het afval te verwerken en of te verbranden.

2. Opwarming van de aarde
Het vervaardigen van producten met nieuwe grondstoffen (virgin producten) vraagt veel meer energie. Energie die momenteel nog grotendeels wordt opgewerkt met fossiele brandstoffen en broeikasgassen uitstoot. Duurzame materiaalkeuzes, onderdelen en materialen én het vervaardigen m.b.v. duurzaam opgewekte energie vormen hierop een tweeledige oplossing.

3. Schaarste aan grondstoffen
Om prijsstijgingen en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen te beperken, is het eveneens een oplossing. Gelijkwaardige alternatieven zijn niet altijd voorhanden of duurder. Het brengt kortom het productieproces in gevaar. Verantwoord ondernemerschap gaat hand in hand met een vermindering in primair grondstoffengebruik. Circulariteit is bovendien stapsgewijs toe te passen.

Een circulaire economie biedt een uitweg voor al deze problemen en bevordert de continuïteit van het productieproces en dus het bedrijf en haar leefomgeving.

Hoe zetten Bulo en Bosq dit precies om in de praktijk?

Lokale grondstoffen
Met onze activiteiten willen we als ondernemingen ook in de toekomst nog een belangrijke rol spelen. “Voordien werd hout gehaald uit Duitsland, Amerika, Ecuador of de Ardennen tot de familie Busschop terecht de bedenking maakte waarom dat zo ver moest en zich de vraag stelde of er geen alternatieven te vinden zijn. We zijn anders beginnen kijken naar grondstoffen en maken zo een belangrijk verschil voor de komende decennia.” – Bert Leysen

Een straal van 30 kilometer rond Mechelen. Binnen die cirkel haalt Bosq een deel van haar grondstoffen. Hout mag dan wel een commodity zijn, maar de houtverwerker Bosq– die naast de activiteiten als exclusieve fabrikant van Bulo ook eigen projecten in fineerhout realiseert – kiest doelbewust voor duurzamere alternatieven.

veneer

“De platanen van de leien, bomen die we kappen in de plantentuin van Meise of in het Zoniënwoud. Ook in de Noorderkempen zijn er een paar van die projecten geweest. Steeds gaat het om zieke bomen of bomen die de veiligheid in het gedrang brengen. Daar maken we dan meubels van.”

– Bert Leysen

Bosq & Bulo

Alternatieven zoals recuperatiehout, namaakmassief …
Recuperatiehout overgebracht uit Italië waardoor het qua ecologische voetafdruk minder scoort, maar gered wordt van verbranding waarmee er nu iets creatief mee wordt verwerkt.

Bij namaakmassief, gemaakt van palm en bamboe, gaat het om twee holle grassoorten die, wanneer je er segmenten uithaalt en ze aan elkaar lijmt, omgevormd kunnen worden tot fineerhout. Het voordeel van die werkwijze is dat je er ook reststromen in kan verwerken. In België verwerken we op deze manier bijvoorbeeld bomen uit de plantentuin van Meise om tot fineerhout. Dat zorgt voor een aantrekkelijke ecologische voetafdruk met goede kwaliteit als resultaat en een hoog rendement. Een win-win dus.

De voordelen van circulair ondernemen?
Efficiënt, kostenbesparend en veerkrachtig, dat zijn de drie sleutelwoorden eigen aan circulair ondernemen. Het staat voor investeren in de toekomst van de directe omgeving en die van de planeet. Kortom een duurzaamheidskeuze met meerwaarde.

Meer weten? Lees hier het volledige interview op mechelen.be/circulair ondernemen