Bram Boo

DESIGNER PROFILE

Voor Bram Boo is design een manier van leven, een manier om te verrassen. Zijn benadering is even breed als de betekenis van design breed is. Door de norm uit te dagen, streeft hij naar het creëren van nieuwe ideeën en emoties met een focus op functie en esthetische waarden. Zijn ontwerpen zijn verrassend maar ook uniek en poëtisch.

Select by category

All products Tafels